تقویم اقتصادی فارکس | تقویم اقتصادی جهانی فارسی فارکس و آمریکا

تقویم اقتصادی فارکس فارسی

تقویم اقتصادی جهانی

 

افراد فعال در بازارهای مالی خصوصا فارکس و بورس بین الملل، نیاز به دانستن زمان و عدد دقیق داده های اقتصادی زمان بندی شده دارند. تقویم اقتصادی ارائه شده شامل تمامی داده های زمانبندی شده و نشده در طول روز و هفته می باشد.

یکی از تقویم های اقتصادی پر طرفدار، تقویم اقتصادی فارکس فکتوری می باشد. برای آشنایی با تقویم های اقتصادی و نحوه تحلیل بنیادی اخبار فارکس به آموزش تقویم اقتصادی فارسی فارکس از مجموعه مدرسه فارکس فارسی مراجعه فرمایید.

برای آگاهی از رویدادهای اقتصادی به تقویم زیر مراجعه کنید. (زمان های نمایش داده شده در جدول، متناسب با ساعت شما هستند.)

Economic Calendar by TradingView

Copyright © 2011-2021 PFOREX.VIP | Professional Forex School | Cashback and Rebates