شاخص وزنی قیمت Price-Weighted Index

  • September 20, 2021

شاخص وزنی قیمت Price-Weighted Index

شاخص وزنی قیمت یک شاخص سهمی است که در آن شرکت هایی که ارزش یک سهم برگ بالا تری را داشته باشند از اهمیت بالا تری در این شاخص برخورد دارند.

شاخص وزنی قیمت چیست

💎آموزشی تصویری شاخص وزنی قیمت
📚گروه آموزشی سرمایه گذاری و بورس
💰شماره جلسه 03-03
🎓مدرس مهراد افشاری
🕔زمان 00:59
🔥قابل مشاهده کانال آپارات
💸لینک مشاهده کانال یوتیوب

 

نوع محاسبه این شاخص برابر است با، ارزش قیمت یک برگ از سهام شرکت ها تقسیم بر تعداد شرکت ها.

پس شاخص وزنی قیمت، میانگینی از تمامی سهم های درون آن شاخص است و این شاخص وزن بیشتری به سهام های بالا تر می دهد.

 

فایل پی دی اف شاخص وزنی قیمت Price-Weighted Index

03-03-price-weighted-index-pdf

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x