استراتژی سرمایه گذاری هالتر Barbell

  • December 12, 2017

استراتژی سرمایه گذاری هالتر Barbell

استراتژی سرمایه گذاری هالتر Barbell

مفهوم Barbell هالتر

هالتر یک استراتژی سرمایه گذاری است که عمدتا برای نمونه کارهای ثابت با درآمد ثابت که در آن نیمی نمونه از اوراق قرضه بلند مدت و نیم دیگر اوراق قرضه بسیار کوتاه مدت است، تشکیل شده است.

اصطلاح “هالتر” از این واقعیت حاصل می شود که این استراتژی سرمایه گذاری مانند یک هالتر، که به شدت در هر دو طرف به اهمیت و به هیچ چیز در میان آن اهمیت نمیدهد، عمل می کند.

استراتژی هالتر در درآمد ثابت مخالف استراتژی “bullet” است که در آن نمونه کارها در اوراق قرضه خاصی از بلوغ یا مدت زمان خاص تمرکز می کنند.

درهم شکستن Barbell

یک نمونه کاریک مدیر که Barbell را اجرا می کند، نمونه ای را شامل می شود که تنها اوراق قرضه کوتاه مدت و اوراق قرضه بلند مدت دارد.

استراتژی هالتر تلاش می کند تا بهترین شرایط را با ترکیبی از دارایی های کم خطر و با ریسک بالا و به دست آوردن بهتر بازده های ریسک پذیر در روند بهبود بخشد.

هالتر یک فرم مدیریت عملکرد است، زیرا نیاز به نظارت مکرر دارد، زیرا اوراق قرضه کوتاه مدت باید به طور مداوم به دیگر ابزارهای کوتاه مدت تبدیل شود.

همچنین، ارزش گذاری اوراق قرضه یا دارایی در هر دو طرف هالتر 50٪ ثابت نیست، اما می تواند به شرایط بازار و مطابق با نیاز تنظیم شود.

مفهوم سنتی استراتژی هالتر خواستار سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با ثبات است.

برای مثال، یک تخصیص دارایی هالتر ممکن است شامل 50٪ سرمایه گذاری محافظه کارانه از قبیل صورتحساب خزانه داری و ابزارهای بازار پول در یک طرف و 50٪ سرمایه گذاری با بتا بالا مانند سهام بازار نوظهور، سهام کوچک و متوسط، است.

مزایای استراتژی هالتر عبارتند از: ارائه تنوع بهتر نسبت به یک روش گلوله و کاهش خطر در حالی که حفظ توان بالقوه برای به دست آوردن بازده، بیشتر است.

اگر نرخ ها افزایش یابد، سرمایه گذار فرصت بازپرداخت درآمد حاصل از اوراق قرضه کوتاه مدت را با نرخ بالاتر خواهد داشت.

یکی از نقاط ضعف استراتژی هالتر این است که از میانه ی مسیر اجتناب می کند.

این ممکن است بهترین دوره عمل در زمانهای خاصی از چرخه اقتصادی باشد، زمانی که اوراق قرضه میان مدت و سرمایه گذاری با ریسک متوسط، تمایل به غلبه بر آن دارند.

مطالب مرتبط
دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x