چه کسی نرخ بهره را تعیین می کند

  • December 13, 2017

چه کسی نرخ بهره را تعیین می کند ؟

چه کسی نرخ بهره را تعیین می کند چه کسی نرخ بهره را تعیین می کند

در تمامی کشورها، نرخ بهره توسط بانک مرکزی با استفاده از یک مدل بانکی متمرکز تعیین می شود. در اولین گام تعیین نرخ بهره، ناظران اقتصادی دولت، سیاست هایی را ایجاد می کنند که به قیمت های پایدار و نقدینگی برای کشور کمک می کند.

این سیاست به طور مرتب بررسی می شود تا اطمینان حاصل شود که عرضه پول در داخل اقتصاد نه بیش از حد بزرگ (باعث افزایش قیمت ها) و نه خیلی کوچک (باعث کاهش قیمت ها) است.

از آنجا که معمولا بانک های جزئی اولین مؤسسات مالی هستند که پول را به اقتصاد عرضه می کنند، ابزارهای اصلی هستند که توسط بانک مرکزی برای تغییرات در عرضه پول استفاده می شود.

با تنظیم نرخ بهره پولی که آن را از بانک های جزئی قرض می دهد و یا آنها را قرض می گیرند، بانک مرکزی می تواند عرضه پول را به کاربر نهایی (افراد و شرکت ها) تنظیم کند.

اگر سیاست گذاران پولی مایل به کاهش عرضه پول باشند، نرخ بهره را افزایش خواهند داد، و آن را برای سپرده گذاری جذاب تر می کنند وباعث کاهش بدهی از بانک مرکزی می شوند.

از سوی دیگر، اگر مدیران تمایل به افزایش عرضه پول داشته باشند، نرخ بهره را کاهش می دهند، که موجب جذاب تر شدن آن صرف در امور سرمایه گذاری میشود.

در ایالات متحده نرخ بهره توسط کمیته بازاریابی بازار فدرال که شامل هفت فرماندار هیئت مدیره فدرال رزرو و پنج رئیس فدرال بانک ها است، تعیین می شود.

که هشت بار در سال به منظور تعیین جهت گیری کوتاه مدت سیاست پولی و نرخ بهره، گرد هم می آیند و تصمیم گیری می کنند.

مطالب مرتبط
دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x