برآورد بودجه پاییزه انگلستان 24 نوامبر 2017

  • November 24, 2017

برآورد بودجه پاییزه انگلستان 24 نوامبر 2017

برآورد بودجه پاییزه انگلستان 24 نوامبر 2017

بودجه پاییز انگلیستان سال 2017: کاهش سرانه

برآوردهای بهبود یافته انگلستان در گزارش های اخیر مالی عمومی،  به ویژه دریافت های مالیاتی بیشتربرای سال مالی منتهی به 2017/18 8.4 میلیارد پوند کمتر از بودجه پیش بینی شده در بهار بود.

با این حال، نیچه سجانی Nikesh Sawjani ، تحلیلگر در بانک لویدز Lloyds، توضیح می دهد که نیاز قرضه تجمعی در طی 4 سال آینده با بیش از 37 میلیارد پوند افزایش می یابد.

نکات کلیدی

با این حال، بر اساس یک پیشنهادی مشابه (برای طبقه بندی مجدد انجمن های مسکن انگلیسی و سایر تغییرات ONS تنظیم شده ) وام برای سال مالی 2011/18 برابر با 5.6 میلیارد پوند پایین تر است و وام های تجمعی طی 4 سال آینده حدود 53 میلیارد پوند بالاتر خواهند بود.

پیش بینی های رشد OBR عمدتا به دلیل کاهش انتظارات در اطراف رشد بهره وری، در دوران پیش بینی کاهش یافته است و به طور خاص رشد تولید ناخالصی داخلی دربودجه بندی بهار سال 2020 از  1.9% به 1.3% کاهش میابد.

سرعت کوتاه مدتِ کاهش شدید مالی به دلیل افزایش هزینه ها، کاهش میابد. با این حال، خبر های مالی در FY 2020/21 مجددا تقویت میشود.

فرمان مالی صدراعظم، آن را از برخی وام های ساختاری اضافی دور نگه می دارد. با این حال، میزان سرانه آن به میزان قابل توجهی و تا حدود 0.7% از تولید ناخالصی داخلی، کاهش یافته است.

نسبت به بودجه بهار، CGNCR در طول 4 سال گذشته FY 2021/22 جمعا 55 میلیارد پوند افزایش یافته است که نیاز مالی ناخالصی آن بیش از 58 میلیارد پوند بیش از مدت معادل آن است.

کاهش 5.0 میلیارد دلاری در بودجه برنامه ریزی شده از جانشینی ملی، بیش از جبران کاهش 4.1 میلیارد دلار پوند در CGNCR بود. در نتیجه، انتشار خالص برنامه ریزی شده برای سال مالی 2017/18 با افزایش معادل 0.9 تا 115.1 میلیار دلار بوده است.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x