تحلیل بنیادی اقتصاد آمریکا 16 دسامبر 2017

  • December 16, 2017

تحلیل بنیادی اقتصاد آمریکا 16 دسامبر 2017

تحلیل بنیادی اقتصاد آمریکا 16 دسامبر 2017 تحلیل بنیادی اقتصاد آمریکا 16 دسامبر 2017 تحلیل بنیادی اقتصاد آمریکا 16 دسامبر 2017

بازبینی ایالت متحده

خرده فروشی بخاطر تعطیلات

همانطور که انتظار می رفت، نرخ کمیته فدرال بازار آزاد (FOMC) در این هفته افزایش پیدا کرد. محدوده بالایی از نرخ بودجه فدرال اکنون در بالای 1.51% قرار گرفته است.

آمار تورم نشانه هایی از فشار بر روی قیمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را که به تازگی ایجاد شده است، نشان می دهد.

خرده فروشی در ماه نوامبر نشان داد که تعطیلات در فصل خرید، به یک شروع قوی تبدیل شده است. به طور کلی فروش در این ماه 0.8% افزایش یافته است.

تولیدات صنعتی در ماه نوامبر 0.2% افزایش و بازده تولیدات نیز 0.2% افزایش یافته است.

بازبینی جهانی

نشست بانک مرکزی جهانی

این یک هفته بزرگ برای بانک مرکزی به شمار می رفت، همانطور که خزانه داری فدرال، بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا با یکدیگر ملاقات داشتند.

پس از یک دوره زمانی که در آن فدرال نرخ بهره خود را افزایش داد، در حال حاضر یک جبهه گسترده به وجود آمده است که طی آن دیگر بانک های مرکزی نیز نرخ بهره خود را افزایش دادند.

در مورد بانک مرکزی اروپا، حداقل سیاست های مالی را هدایت کردند تا در جهت اقتصادی و سیاسی پیشرفت کند.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x