تحلیل جفت ارز EURUSD در 21 نوامبر 2017

  • November 21, 2017

تحلیل جفت ارز EURUSD در 21 نوامبر 2017

تحلیل جفت ارز EURUSD در 21 نوامبر 2017 تحلیل جفت ارز EURUSD در 21 نوامبر 2017

جفت ارز EUR/USD    طیفی نزولی را از 1.1721/1.1807 در جهت مراقبت از مخالفت های سیاست المان داشته است  و انجلا مرکل با احتمال انتخابات جدید مواجه می شود.

امروز مجدا تمرکز بر روی آلمان خواهد بود تا ببینیم که جهت بعدی آن چه خواهد بود و احتمال نزول وجود دارد. اگرچه شاخص های حرکتی بدون نظم، نشان می دهند که میتوان انتظار مرحله ای دیگر در محدوده ی 1.1700/1.800 را داشته باشیم.

همانطور که دیروز اعلام کردیم، سیاست ها و احساس ریسکی که وجود دارد باعث جهت دادن به حرکت بعدی میشود، هرچند ممکن است گزارش های FOMC نیز در روز چهارشنبه باعث جهت دادن به معادلات شود.

شاخص های حرکتی کوتاه مدت هنوز هم مقداری رو به پایین هستند و ممکن است بار دیگر به زیر 1.1721 برسند که با رسیدن به این نقطه میتواند تا سطح 1.1700 کاهش یابند. این خط گردن  پیشین H/S بود و همچنین 61.8%  سطح (1.1670) از تجمع اخیر از 1.1553 بود که باید قیمت های مناسب تری را پیدا کند که در نهایت راه را برای 1.1650 و سپس 1.1625 باز میکند.

پس از بسته شدن قیمت در پایین 100DMA 1.1745 که روندی نزولی است.

از طرف دیگر، MACD های روزانه هنوز نشان میدهد که بیشترین سود ممکن است در روزهای اینده و بازگشت بالاتر از مرحله ی 1.1807 به سمت 1.1820/30 است که میتواند باعث پیدا شدن فروشنده های خوب پیش از 30/1.1855 و دوباره در85/1.1880 و سپس فراتر از آن که اجازه میدهد تا به سمت +1.1900 برسد.

استراتژی پیشنهادی

برای روز سه شنبه، من ترجیح میدهم که موضع نسبتا خنثی را در غیاب هر گونه اطلاعات  و با گوشه چشمی به خبرهایی از سمت آلمان اتخاذ کنم و ترجیح میدهم تا زمان رسیدن آن به بالای 1.1745 صبر کنم و زمانی که قیمت ان به سمت 1.1780 برسد، اقدام به فروش کنم.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x