تحلیل فاندامنتال NFP آمریکا بر اقتصاد 9 دسامبر 2017

  • December 9, 2017

تحلیل فاندامنتال NFP آمریکا بر اقتصاد 9 دسامبر 2017

تحلیل فاندامنتال NFP آمریکا بر اقتصاد 9 دسامبر 2017

عواقب NFP ایالات متحده: به نظر می رسد سال 2017 مانند  2016 عملکرد خوبی دارد.

ماه نوامبر ماه بسیار خوبی از نظر ویژگی های بازار کار در ایالات متحده بود.

شمار شغل های جدید اضافه شده در اشتغال غیر کشاورزی در ایالات متحده، با تمایل به سمت خدمات حرفه ای و تجاری، تولید و مراقبت های بهداشتی، افزایش 000228 داشت.

مقدار 228000 در ماه نوامبر، نشان دهنده ی بیشترین افزایش اشتغال در سال 2017 ، پس از اصلاح 224000 در ماه اکتبر و بیشتر از 227000 در ماه ژانویه است.

در مقایسه با سال گذشته، رشد متوسط اشتغال ماهانه در 11 ماه از سال جاری به 174000 رسیده است و در سال 2016 به طور متوسط 187000 بوده است.

از نظر بازار کار، عنصر کلیدی سیاست پولی، سال 2017 به خوبی  سال 2016 به نظر می رسد، که انتظارات افزایش سه نرخ بهره را توجیه می کند.

از نظر فدرال رزرو ایالات متحده، این گزارش ها دلیلی رضایت بخشی نمی باشند، زیرا میانگین درآمد ساعتی ماه نوامبر تنها 0.2٪ افزایش یافت و در حالی که در طول سال 2.5٪ افزایش یافته است و آمارهای ماه اکتبر نشان دهنده ی کاهش بوده اند و این خصیصه نشان می دهد که فشار قیمت تقاضا هنوز در خط افقی وجود ندارد.

از لحاظ رشد، درآمد متوسط ساعتی در ایالات متحده هنوز از نرخ تورم پیشی می گیرد و نشان می دهد که درآمد واقعی، تنظیم شده با تورم در ایالات متحده در حال افزایش است و باعث می شود که مصرف کنندگان هزینه های تفریحی و رشد تولید ناخالص را افزایش دهند.

بانک فدرال رزرو احتمالا این “راز تورم” را نادیده میگیرد  و  این افزایش نرخ ها نه تنها در هفته آینده بلکه در سه ماهه ی دوم سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و در نیمه ی دیگر سال آینده انتظار دو افزایش 25 پیپی را خواهیم داشت.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x