تمرکز انگلستان بروی BREXIT در 27 نوامبر 2017

  • November 27, 2017

تمرکز انگلستان بروی BREXIT در 27 نوامبر 2017

تمرکز انگلستان بروی BREXIT در 27 نوامبر 2017 تمرکز انگلستان بروی BREXIT در 27 نوامبر 2017 تمرکز انگلستان بروی BREXIT در 27 نوامبر 2017

انگلستان: تمرکز بر روی Brexit و Stress Tests BBH

به اعتقاد تحلیلگران در BBH، بریتانیا در دو مورد حقوق شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا پس از Brexit و ارائه بودجه بیشتر پیشرفت کرده است.

نقل قول های کلیدی

“مانع باقی مانده راحع به مرز ایرلند است. پیشنهاد انگلستان برای اجازه رد کردن موارد قوانین مرزی توسط ایرلند در پایان روند تایید نهایی در مارچ 2019 به نظر اتحادیه اروپا کافی نیست و این اجازه به ایرلند برای رد موارد قانونی می تواند در طول دوره پروسه BREXIT انجام شود.

رئیس شورای اروپا،Tusk ، فرصت 10 روز به بریتانیا داده است تا در این موضوع پیشرفتی حاصل کند و در غیر این صورت به مذاکرات به مرحله بعدی پیشرفت نخواهد کرد. “

Stress Tests: در کنار انتشار گزارش ثبات مالی بازار توسط بانک انگلیس، این بانک نتایج خود را از آخرین Stress Tests هفت بانک بزرگ خود منتشر خواهد کرد.

دو آزمون وجود دارد: آزمون چرخه سالانه و آزمون بحران فرضي دوسالانه. نتایج RBS، که امتحان سال گذشته را رد کرد، و باعث فروش بالای دارایی ها گردید، ممکن است توجه بیشتری را به خود جلب کند.

نتایج به دست آمده برای بانک های دیگری که می خواهند سود سهام را افزایش دهند یا مجددا ایجاد کنند، ممکن است توسط سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گیرد.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x