خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 12 ژوئن 2016

  • June 12, 2016

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 12 ژوئن 2016 – تحلیل فاندامنتال

بررسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 12 ژوئن 2016 - تحلیل فاندامنتال یورو بررسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 12 ژوئن 2016 - تحلیل فاندامنتال پوند انگلستان

دیوید کمرون تصمیم به ماندن یا رفتن از اتحادیه اروپا را تصمیمی که «یکبار در یک نسل» اتفاق می‌افتد، خواند و ادعا کرد که اگر انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شود، به طور جبران‌ناپذیری آسیب خواهد دید. هرچند در صورتی که تبلیغات برای خروج از اتحادیه اروپا تسلط پیروزمندانه‌ای داشته باشد، آیا انگلستان واقعا به سوی ویرانی اقتصادی خواهد رفت؟ اصلا آیا جدایی از اتحادیه تاثیر مهمی بر انگلستان خواهد گذاشت؟

در حالی که اگر گوشه چشمی به رسانه‌ها داشته باشیم، باور خواهیم کرد که خروج انگلستان از اتحادیه اقتصادش را فلج خواهد کرد و حتی اگر عمیق‌تر شویم، متوجه خواهیم شد که در این مورد برآوردهای تیره و تارتری هم وجود دارد. یا اینکه نهایتا بریتانیا هم در فرار از عضویت اتحادیه اروپا نسبتا جان سالم بدر خواهد برد یا اینکه واقعا به محض اینکه توانست خود را از غل و زنجیر همسایه‌های اروپایی‌اش آزاد کند، واقعا شکوفا خواهد شد و اقتصادش رونق می‌گیرد.

یکی از استدلال‌های اصلی که در مخالفت با خروج انگلستان از اتحادیه رایج است‌، وابستگی نسبی انگلستان نسبت به بازار واحد اروپا شناخته می‌شود. آمار و ارقام رسمی نشان داده‌اند حدود ۵۰ درصد همه صادرات انگلستان به مقصد اتحادیه صادر می‌شوند، برعکس آن تنها ۱۸ درصد از کل صادرات اتحادیه اروپا به مقصد بریتانیا است.

در نتیجه، بعضی افراد ممکن است استدلال کنند که بعد از خروج انگلستان از اتحادیه، انگلستان در مذاکره هنگام توافقات تجارت آزاد با اتحادیه اروپا در موضع ضعف قرار خواهد داشت. در نبود چنین توافقی، صادرات به بزرگ‌ترین بازارش هزینه بیشتری در پی خواهد داشت و این می‌تواند مانعی در رشد اقتصادی کند انگلستان شود. هرچند که این موضوع تنها نیمی از ماجراست. در واقع، اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا وابستگی بیشتری به انگلستان دارند تا اینکه انگلستان به آنها داشته باشد.

همان طور که در نمودار بالا می‌بینید، تجارت دوجانبه میان بزرگ‌ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا و انگلستان عموما حاکی از این است که انگلستان شریک تجاری مهم‌تری است. نتیجتا‌، بریتانیا در مذاکره هنگام توافقات تجارت آزاد با اتحادیه اروپا بعد از خروجش از اتحادیه، در موضع قدرت خواهد بود. در نتیجه این امر، صادرات انگلستان چندان در ریسک از دست دادن دسترسی به یک بازار واحد قرار نخواهد داشت. به علاوه که بدون غل و زنجیر اتحادیه اروپاُ بریتانیا می‌تواند با دیگر کشورهایی که در حال حاضر در برنامه کار اتحادیه اروپا نیستند، توافقات تجاری حاصل کند.

همچنین دور شدن تمرکز سیاست تجاری انگلستان از اتحدیه اروپا گویای راهبرد قدرتمندتری برای رشد در بلندمدت خواهد بود. با در نظر گرفتن این نکته که صادرات نیاز به رشد دارد و صادرات با کشورهای خارج از اتحادیه جای زیادی برای رشد دارد، داشتن این آزادی برای مذاکره مستقلانه در توافقات تجاری می‌تواند به میزان وسیعی برای انگلستان منفعت به همراه داشته باشدُ درحالی که ضرر قدرت چانه‌زنی جمعی ناشی از عضویت در اتحادیه اروپا موجب می‌‌شود که بعضی توافقات با سختی و دردسر بیشتری حاصل شود. به همین خاطر توانایی داشتن استقلال بیشتر در سیاست تجاری به انگلستان اجازه می‌دهد که با رشد بازار پرخواهان کشورهای درحال توسعه سرمایه بیشتری جمع‌آوری کند.

مخصوصاُ با مقایسه رشد واردات در حوزه یورو و هند از ۲۰۰۷ تا کنون خواهیم دید که مزیت واضحی در جدایی از اتحادیه اروپا وجود دارد. در این دوره، رشد صادرات در حوزه یورو به طور کل حدود ۴۰،۲ درصد رشد داشته است. برخلاف آن، هند تقاضایش برای واردات در دوره مشابه بیشتر از دوبرابر شده است.

علی‌رغم تاثیر کلی بلندمدت ناچیزی که خروج انگلستان از اتحادیه احتمالا در پی دارد، حوزه‌ای که به طور نامتناسبی تحت تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه قرار خواهد گرفت، صنعت خدمات مالی انگلستان خواهد بود. در حال حاضر، عضویت اتحادیه اروپا به شرکت‌های بریتانیایی پاسپورت ارائه خدمات مالی به اروپا را می‌دهد. مشخصا این امر مزیت عظیمی به هر شرکت انگلیسی می‌دهد، چراکه آنها می‌توانند هم از شعبه‌های صنعت مالی مستقر در لندن بهره بگیرند و هم به بازار واحد اتحادیه اروپا دسترسی داشته باشد.

گفته می‌شود که از دست دادن حقوق چنین پاسپورتی به جایگاه ممتاز دیرپای انگلستان به عنوان مرکز مالی اروپا آسیب خواهد زد، ولی سودی شرکت‌های مالی مستقر در لندن از این امر خواهند برد بر هزینه‌های بالقوه خروج انگلستان و از دست دادن حقوق چنین پاسپورتی می‌چربد. به علاوه، هر توافق تجاری که بعد از خروج انگلستان از اتحادیه بدست بیاید احتمالا همچنین شامل امتیازات بیشتری به صنعت مالی قدرتمندش همراه خواهند بود.

یکی دیگر از ترس‌های غلوشده‌ای که خروج انگلستان از اتحادیه ایجاد کرده است‌، آسیب بالقوه‌ای است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در انگلستان متحمل خواهد شد. آمار و ارقامی که در این مورد وجود دارد، نشان می‌دهند که بیش از ۴۵ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در انگلستان از اتحادیه اروپا می‌آید.

با اینکه درست است که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری کنونی از بلوک اروپا نشئت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتحادیه اروپا در انگلستان تدریجا در آینده رو به کاهش می‌رود. مخصوصا سرمایه‌گذاری مستقیم اروپایی‌ها در انگلستان در طی سال‌های اخیر مرتبا کاهش داشته است.

سرمایه‌گذاری مستقیم کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا با گذر زمان مرتبا افزایش داشته است. بنابراین اگر وقتی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتحادیه اروپا در انگلستان همچنان که در اتحادیه باقی است تدریجا فرسایش می‌یابد، بعید است که بتوان گفت با ماندن انگلستان در اتحادیه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اروپایی‌ها در انگلستان افزایش خواهد یافت.

یکی از تفسیرهای افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا در انگلستان می‌تواند این باشد که این کشورها از انگلستان به عنوان دروازه‌ای به بازار واحد اتحادیه اروپا می‌نگرند. با فرض اینکه این تفسیر صحت داشته باشد، ترسی که از خروج انگلستان و از بین رفتن جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در انگلستان ناشی می‌شود همان طور که قبلا هم گفتیم احتمالا اخلال بسیار کمی در کسب و کار انگلیسی‌ها در دسترسی به این بازار واحد ایجاد خواهد کرد.

نتیجتا، بعد از خروج انگلستان از اتحادیه، احتمالا افزایش سرمایه ادامه خواهد یافت چراکه هزینه‌های تغییر مکان شعب و دفاتر انگلیسی کمپانی‌های چندملیتی در اروپا احتمالا از سختی‌های پرداختن به تعرفه‌های اتحادیه اندکی بیشتر می‌ارزد. همچنین، اگر انگلستان آزاد باشد که روابطش را با کشورهای غیراروپایی تقویت کند، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در انگلستان عملا افزایش می‌یابد.

جابجایی به مکان‌های دیگری که روابط نامطلوبی با اتحادیه اروپا دارد، می‌تواند منفعت بسیاری برای انگلستان به همراه داشته باشد. تحت ترتیبات کنونی، انگلستان باید مهاجرت شهروندان اتحادیه اروپا به داخل و خارج کشورش را آزاد بگذارد. در نتیجه، عجیب نیست که تقریبا نیمی از مهاجرین به انگلستان از اتحادیه اروپا می‌آیند.

مهاجرت نقش حیاتی در عرضه کار بیشتر در اقتصاد انگلستان دارد و به انگستان امکان دسترسی به کار و مهارت‌هایی می‌بخشد که در غیر این صورت ممکن است با کمبود نیروی کار مواجه شود. هرچند که تاثیر ختاص کنونی مهاجرت موج کاهش متوسط دستمزدها در بریتانیا شده است که مشوق‌های کارگران خیلی ماهر را برای ماندن در انگلستان خنثی می‌سازد.

این پدیده که اغلب به عنوان «فرار مغزها» شناخته می‌شود که بر مبنای آن در صورتی که دستمزدها کاهش یابد، کارگران خیلی ماهر را به سمت ترک کشور سوق می ‌دهد. تحقیق جدیدی توسط بانک مرکزی انگلستان تایید می‌کند که مهاجرت در کاهش دستمزدها تاثیر گذاشته است. به علاوه، متوسط دستمزدها در انگلستان برای مدتی کاهش داشته است، درحالیکه مهاجرت به انگلستان از سال ۲۰۰۴ بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است.

درحالیکه کاهش متوسط دستمزدها در اقتصاد انگلستان تاثیر منفی افزایش مهاجرت به انگلستان محسوب می‌شود، همچنین ماهیت این مهاجرت‌ها خود کاملا مشکل دیگری است. در حال حاضر کمیته مشورتی مهاجرت برآورد می‌کند که تقریبا نیمی از مهاجران جدید ۱۰ سال گذشته در طبقه کم‌مهارت رتبه‌بندی می‌شوند. در نتیجه، سیلی از بازار نیروی کار کم‌مهارت به طور نامتناسب وارد کشور شده و تاثیر منفی بر دستمزدهای صنایع متکی بر این نوع کارگران گذاشته است.

در نتیجه این امر، شکاف نابرابری درآمد میان کارگران خیلی ماهر و کم‌مهارت به میزان بالایی عمیق‌تر می‌شود. با نگاهی به گزارش Gini Coefficient بریتانیا می‌بینیم که از سال ۲۰۰۴، ۱۰ درصد از فقیرترین انگلیسی‌ها سهم خالص درآمد کل انگلستان را از ۲ درصد به ۱ درصد کاهش یافت. برخلاف آن این گزارش نشان می‌دهد که ۱۰ درصد ثروتمندترین انگلیسی‌ها سهم‌شان را از ۲۹ درصد به ۳۱،۹ درصد افزایش داده‌اند.

کاهش درآمد برای فقیرترین افراد نکته‌ی مهمی است، چراکه آنها معمولا بخش بزرگ‌تری از درآمد کل خود را به نسبت ۱۰ درصد ثروتمندی که بیشتر تمایل به پس‌انداز دارند‌، مصرف می‌کنند. کاهش در مصرف آخرین موردی است که اقتصاد کند انگلستان به آن نیاز دارد و بیشتر باید کنترل سفت و سخت‌تری بر مهاجرت داشته باشند که نیروی قدرتمندی در ممانعت از اشباع شدگی بازار کار دستمزدهای پایین و کارگران کم‌مهارت است.

نتیجتا، ترک اتحادیه اروپا عملا به تسکین و تخفیف نابرابری درآمدی کمک می‌کند و مصرف را در اقتصاد انگلستان افزایش می‌دهد.

 

یکی دیگر از مصیبت‌ها و بلای اقتصادی که همچنین می‌تواند با تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا تسکین یابد، بحران پناهجویان است. تحت الزامات کنونی، انگلستان قانونا موظف به پناه دادن نامحدود مهاجرت شهروندان اتحادیه اروپا به کشورش است.

در حال حاضر، اروپا با درون‌ریز بی‌سابقه‌ای از پناهجویان مواجه شده است که بسیاری از آنها به محض اینکه وارد فرایند قانونی شدند، شهروندی اتحادیه اروپا دریافت کرده‌اند. نتیجتا، احتمالا آنها هزینه‌ی قابل‌توجهی را برای یکپارچه‌سازی و نگهداری از این مهاجران جدید باید بپردازند.

به عنوان مثال، آلمان قبلا در نتیجه مستقیم درون‌ریزی پناهجویان، هزینه ۵۰ میلیارد یورویی برای کشورش تا ۲۰۱۷ برآورد کرده است. به همین صورت، سوپد نیز انتظار دارد که حداقل ۰،۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورش را برای مصارف نگهداری از این پناهجویان در مخارج عمومی خود افزایش هزینه‌ای را متحمل شود. با تشدید الزامات قانونی به موضوع اجازه ورود نامحدود پناهجویان، بریتانیا می‌تواند کنترل بیشتری بر سیاست مهاجرتی و آب‌و‌هوایی خود اعمال کند و به طور کارامدتری بر این بحران‌ها فاپق آید.

نتیجه می‌گیریم که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک تصمیم پیچیده و چندلایه است که شهروندان انگلستان باید زحمت آن را به گردن بگیرند. هرچند که بیشتر رسانه‌ها بر فزونی سناریوهای اغراق‌شده‌ی «شرایط بدتر» تمرکز یافته‌اند، خیلی مهمی است که نسبت به این موضوع منصف باشیم و به همه جنبه‌های آن به صورت یکسان بپردازیم.

ماهیت واقعی رابطه تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا بیانگر اهمیتی که جزیره انگلستان برای قاره اروپا دارد. علاوه بر این، درک منبع و هدف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در انگلستان نشان می‌دهد که چرا اتحادیه در ترغیب چندملیتی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بریتانیا چندان جدی نیست. نهایتا اینکه با نگاهی دقیق‌تر به ماهیت مهاجرت به انگلستان می‌توان استدلال خیلی محکمی بر این موضوع کرد که چرا خروج انگلستان از اتحادیه عملا برای کشور فایده و سود بیشتری دارد.

نهایتا اینکه اکنون بهترین زمانی است که پاسخ‌های جدی به بسیاری از پرسش‌هایی داده شود که با وجود رفراندوم مطرح شده است. هرچند که هر انتخابی که بریتانیایی‌ها داشته باشند، می‌توانیم مصمئن باشیم که بازارها خود را برای زمان پرهیاهویی آماده می‌کنند.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x